Termin:
15. - 16. 05. 2009 w Gdańsku


II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna

„Neuronalny Świat Umysłu”


Gdańsk, 15-16 maja 2009 r.
Sponsorzy:

             Uniwersytet Gdański                                                     FRUG                       

         Prorektor ds. Nauki                                     Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

      Swissmed                   mado media       Neurodevice        
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.                             Mado-Media S.A.                           Neuro Device Group

       Wydawnictwo Naukowe Scholar                         Wydawnictwo Naukowe PWN                             GWP
 

 

 

 

 

 
Patronat Honorowy

J.M. Rektor UG
Uniwersytet Gdański


Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Sponsorzy

ProrektorWNSFRUG     GWPmado-mediaNeurodevice Księgarnia PSYCHE Wydawnictwo Naukowe Scholar  SwissmedPWN   

Patronat medialny


Świat nauki