Termin:
15. - 16. 05. 2009 w Gdańsku


II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna

„Neuronalny Świat Umysłu”


Gdańsk, 15-16 maja 2009 r.

 

Program

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Wykłady plenarne wygłoszą zaproszeni prelegenci:

     1. Prof. UG, dr hab. Andrzej Chmielecki (Uniwersytet Gdański)
          Neurobiologia (wolnej) woli
.
     2. Prof. KUL, dr hab. Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
Podglądanie wyobrażeń wizualnych za pomocą techniki eyetrackingu.
     3. Dr med. Dariusz Gąsecki (Akademia Medyczna w Gdańsku)
Współczesne poglądy na patomechanizm niedokrwienia mózgu i jego behawioralne korelaty.
     4. Prof. zw. dr hab. Anna Herzyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Jestem świadomy ale nieprzytomny. Paradoksalność przejawów w zespole zamknięcia / śpiączce rzekomej.

5.
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański)
Behawioralna i neuroanatomiczna charakterystyka dysfunkcji wykonawczych po udarze mózgu.
     6. Prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa (Uniwersytet Warszawski) 
   Neuroscience
- jako wyznacznik planowanych kierunków badań nad językiem.
     7. Prof. zw. dr hab. med. Piotr Lass (Akademia Medyczna w Gdańsku)
Diagnostyka obrazowa w neuropsychologii.
     8. Prof. UW, dr hab. Emilia Łojek (Uniwersytet Warszawski) 
   Mózgowa reprezentacja procesów porozumiewania się.
     9. Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) 
  Nowe horyzonty w neuropsychologicznej rehabilitacji.
    10. Dr hab. Ewa M. Szepietowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
  Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań płynności słownej w praktyce neuropsychologicznej.
     11. Prof. zw. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański)  
  Zmiany behawioralne i neurodegeneracyjne u dzieci chorych na różne typy mukopolisacharydozy.
                                      Sesja posterowa
 

 

 

 

 

 
Patronat Honorowy

J.M. Rektor UG
Uniwersytet Gdański


Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego


          Sponsorzy
   
ProrektorWNS    FRUG GWPmado-mediaNeuro Device Księgarnia PSYCHE   Wydawnictwo Naukowe Scholar SwissmedPWN

Patronat medialny


Świat nauki