Termin:
15. - 16. 05. 2009 w Gdańsku


II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna

„Neuronalny Świat Umysłu”


Gdańsk, 15-16 maja 2009 r.

 

Sesja posterowa
UWAGA! Plakat powinien mieć wymiary: 70 cm szer. x 100 cm wys. (B1)
Plakaty prosimy umieścić na tablicach zgodnie z poniższą numeracją w sobotę 16 maja najpóźniej do godz. 10.30.
Tytuły wystąpień zakwalifikowanych do sesji posterowej:
Neuropsychologia kliniczna dorosłego:
1K. Chabros Justyna (SPZOZ w Radzyniu Podlaskim) - Zespół stresu pourazowego u osób z amnezją po urazie czaszkowo-mózgowym. 
2K. Domańska Łucja, Zawadzka Ewa (UMCS) - Płynność werbalna u osób z naczyniową etiologią patologii mózgowej - analiza organizacji kontrolowanego kojarzenia słów.
3K. Kuzaka Anna (UMCS) - Wiedza o własnej pamięci u osób z uszkodzeniem mózgu.
4K. Łapkiewicz Edyta (UG), Gawłas Łucja  - Komunikacja małżeńska u osób z afazją a terapia oparta o wiedzę o chorobie.
5K. Łockiewicz Marta (UG) - Porównanie funkcjonowania pamięci osób dorosłych z dysleksją oraz osób dorosłych bez problemu dysleksji.
6K. Nilidzińska Magdalena (UG) - Rola procesów uwagi w kontroli wykonania zadania ruchowego.
7K. Pąchalska Maria, Pufal Anna, Bidzan Mariola, Łukaszewska Beata (UG) - Aktywność twórcza osób z uszkodzeniem mózgu.
8K. Sitek Emilia (AMG), Narożańska Ewa, Sławek Jarosław, Brockhuis Bogna, Lass Piotr, Wieczorek Dariusz, Dubaniewicz Mirosława, Jasińska-Myga Barbara, Baker Matt, Rademakers Rosa, Wszołek Zbigniew - Dynamika zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu czołowo-skroniowym z parkinsonizmem sprzężonym z chromosomem 17.
9K. Jurga Karolina (SWPS) - Neuropsychologiczne spojrzenie na mechanizm przywoływania wspomnień autobiograficznych u osób powyżej 65 roku życia.
10K. Szepietowska Ewa Małgorzata, Piórowska Renata (UMCS) - Percepcja przestrzenna a płeć biologiczna i orientacja seksualna.

Neuropsychologia rozwojowa:
1R. Jabłoński Sławomir, Karbowa Marta (UAM) - Gdzie w mózgu mieści się przywiązanie?
2R. Kamińska Magdalena (UG) - Bostoński System Oceny Wykonania Jakościowego (BQSS) testu Figury Złożonej Reya w diagnozie deficytów funkcji wykonawczych u dzieci z ADHD i dysleksją.
3R. Pąchalska Maria (UG) - Plastyczność mózgu dzieci z afazją poudarową na podstawie danych funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).
4R. Szepietowska Ewa Małgorzata, Maciąg Halina (UMCS) - Czy dziewczęta dotknięte zaburzeniami odżywiania odbierają świat inaczej?
5R. Zapała Dariusz (KUL) -  Możliwości wczesnej diagnozy autyzmu z wykorzystaniem zjawiska supresji rytmów µ - przegląd badań. 
6R. Borkowska Aneta R., Daniluk Beata (UMCS) - Dynamika zmian w procesach pamięci i uwagi u 10 letniej dziewczynki po zapaleniu mózgu.
7R. Kaczmarek Izabela, Steinborn Barbara (UMP) - Ocena i analiza fluencji słownej u dzieci i młodzieży w wybranych zespołach neurologicznych.
8R.
Kubiak Małgorzata (UG) - Dlaczego leciwe komórki uczą się wolniej?

Neuropsychologia eksperymentalna:

1E. Asanowicz Dariusz, Wolski Piotr (UJ) - Funkcjonowanie uwagi w ludzkim mózgu. Badania z wykorzystaniem zlateralizowanego testu funkcjonowania neuronalnych sieci uwagi (LANT).
2E. Cipora Krzysztof (UJ) - Wpływ informacji nieistotnych na efekt SNARC. 
3E. Czajak Dominika (UJ) - Mistyczny mózg - czyli co się dzieje w głowach mistyków?
4E. Gontarczyk Magdalena (UMCS) - Po obu stronach lustra. Odbicia lustrzane a mózgowa reprezentacja ciała.  
5E. Imbir Kamil (UW), Wolak Tomasz, Bala Aleksandra, Soluch Paweł - Mapowanie dynamiki procesów emocjonalnych o genezie homeostatycznej i transgresyjnej z użyciem neuroobrazowania fMRI (doniesienia wstępne).
6E. Krzyżanowska Agnieszka, Piotrowska Paulina (KUL) - Neuronalne podłoże wyobraźni ruchowej - hipotezy badawcze. 
7E. Marzecova Anna, Asanowicz Dariusz, Wolski Piotr (UJ) - Wpływ adaptacji pryzmatycznej na funkcjonowanie uwagi.
8E. Matusz Paweł (SWPS) - Rywalizacja różnych typów bodźców wyrazistych o zasoby uwagi przestrzennej.
9E. Radzikowska Zofia (SWPS) - czy potrafimy kontrolować nasze myśli? Elektrofizjologiczna weryfikacja teorii Ironicznych Procesów Kontroli Mentalnej. 
10E. Sobków Agata, Traczyk Jakub (SWPS) - Wyobrażenia o negatywnych konsekwencjach ryzykownych sytuacji jako źródło różnic międzypłciowych w percepcji ryzyka - badanie EEG.
11E. Śliwerski Andrzej (UŁ) - Neuronalne markery samobójstwa.
12E. Dominiak Anna (UO) - Rola mechanizmu temporalnej integracji w konstruowaniu czasu przyszłego.
13E. Bałaj Bibianna (KUL) - Czynniki modyfikujące podobieństwo ruchów oczu pomiędzy percepcją a wyobraźnią.
14E. Sobczak Monika (Brunel University West London)
- Co wiemy o mózgowych mechanizmach powstawania synestezji?
15E. Wereszczyński Karol 
(Brunel University West London) - Stymulacja światłem o wysokich częstotliwościach i jej wpływ na procesy pamięciowe i aktywność neuronalną mózgu.
 

 

 

 

 

 
Patronat Honorowy

J.M. Rektor UG
Uniwersytet Gdański


Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
        Sponsorzy    
 
Prorektor WNS   FRUGGWP mado-mediaNeuro Device Księgarnia PSYCHEWydawnictwo Naukowe Scholar SwissmedPWN

Patronat medialny


Świat nauki