Termin:
15. - 16. 05. 2009 w Gdańsku


II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna

„Neuronalny Świat Umysłu”


Gdańsk, 15-16 maja 2009 r.

 

Opłaty

Opłata konferencyjna (udział w wykładach, materiały konferencyjne) wynosi 150 PLN - ostateczny termin  do  30  kwietnia 2009 r.

Studenci (także studiów doktoranckich), po uprzednim wypełnieniu zgłoszenia i przesłaniu kserokopii legitymacji – wstęp wolny

Dodatkowy koszt udziału w uroczystej kolacji (15 maja) wynosi 75 PLN (opcjonalnie)

Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem na podane konto Uniwersytetu Gdańskiego:
35124012711111000014925388  Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
Subkonto - 7420
z dopiskiem: Opłata  konferencyjna 7420 za . . . (imię i nazwisko)

Otrzymanie przez organizatorów potwierdzenia wpłaty jest równoznaczne z rejestracją zgłoszenia.
 

 

 

 

 

 
Patronat Honorowy

J.M. Rektor UG
Uniwersytet Gdański


Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Sponsorzy

ProrektorWNS FRUGGWP mado-media
   Neuro Device Księgarnia PSYCHEWydawnictwo Naukowe ScholarSwissmedPWN   


Patronat medialny


Świat nauki