Termin:
15. - 16. 05. 2009 w GdańskuII Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna

„Neuronalny Świat Umysłu”


Gdańsk, 15-16 maja 2009 r.

 

Organizatorzy
Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Patronat Honorowy

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Bernard Lammek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Komitet Naukowy


prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio (Uniwersytet Gdański) - przewodniczący
prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Ewa M. Szepietowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Komitet Organizacyjny

prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio - przewodniczący
mgr Daria Biechowska - sekretarz
mgr Andrzej Piotrowski
mgr Marta Witkowska
inż. Maciej Walter
Agata Kowalska

Współpraca:
KNP Anima
KNSiP PENITENTIA

Projekt graficzny plakatu: Michał Żółtowski mikezoltowski@gmail.com
Projekt graficzny logo konferencyjnego: Marta Witkowska psymwi@ug.edu.pl
 

 

 

 

 

 
Patronat Honorowy

J.M. Rektor UG
Uniwersytet Gdański


Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Sponsorzy


ProrektorWNSFRUGGWPmado-media
Neuro DeviceKsięgarnia PSYCHE  Wydawnictwo Naukowe Scholar SwissmedPWN

Patronat medialny


Świat nauki